Tổng hợp tất cả Firmware • TaiG • Pangu • RedSn0w • iReb • Sn0wBreeze • iTunes • iTools • iFunbox

Lưu ý trước khi download firmware, các bạn muốn biết mình đang dùng Model Axxx nào thì làm theo 1 trong 2 các sau đây :

Cách 1 : vào settings -> General(Cài đặt chung) -> about (giới thiệu)-> Legal(Pháp lý) -> Regulatory (Quy định)

Cách 2 : Xem mặt lưng của iPhone/iPad ( Cách này không chắc chắn nếu máy của bạn đã thay vỏ)
firmware iPhone:

iPhone 6s Plus [iPhone8,2] (A1634-A1687) : 9.2.1, 9.2

iPhone 6s [iPhone8,1] (A1633-A1688) : 9.2.1, 9.2

iPhone 6 Plus [iPhone7,1] (A1522-A1524) : 9.2.1, 9.2

iPhone 6 [iPhone7,2] (A1549-A1586) : 9.2.1, 9.2

iPhone 5s [iPhone6,1] (A1453-A1533) : 9.2.1, 9.2

iPhone 5s [iPhone6,2] (A1457-A1518-A1528-A1530) : 9.2.1, 9.2

iPhone 5c [iPhone5,3] (A1456-A1532) : 9.2.1, 9.2

iPhone 5c [iPhone5,4] (A1507-A1516-A1526-A1529) : 9.2.1, 9.2

iPhone 5 [iPhone5,1] (A1428) : 9.2.1, 9.2

iPhone 5 [iPhone5,2] (A1429-A1442) : 9.2.1, 9.2

iPhone 4S [iPhone4,1] (A1387-A1431) : 9.2.1, 9.2, 6.1.3, 5.1.1, 5.1, 5.0.1 (9A406), 5.0.1 (9A405), 5.0

iPhone 4 [iPhone3,1] (A1332) : 7.1.2 (Link dự phòng), 6.1.3, 6.1.2, 6.1, 6.0.1, 6.0, 5.1.1(9B208) , 5.1.1(9B206), 5.1, 5.0.1, 5.0

iPhone 4 8GB [iPhone3,2] {MD128-ME798-ME799} (A1332) : 7.1.2, 7.1.1, 6.1.3, 6.1.2, 6.1, 6.0.1, 6.0

iPhone 4 [iPhone3,3] (A1349) : 7.1.2, 7.1.1, 6.1.3, 6.1.2, 6.1, 6.0.1, 6.0, 5.1, 5.0.1, 5.0

iPhone 3GS : 6.1.6, 6.1.3, 6.1.2, 6.1, 6.0.1, 6.0, 5.1.1, 5.1, 5.0.1, 5.0, 4.3.5, 4.3.4, 4.3.3, 4.3.2, 4.3.1, 4.3, 4.2.1, 4.1, 4.0.2, 4.0.1, 4.0, 3.1.3, 3.1.2, 3.1, 3.0.1, 3.0

iPhone 3G : 4.2.1 , 4.1 , 4.0.2 , 4.0.1 , 4.0 , 3.1.3 , 3.1.2 , 3.1 , 3.0.1 , 3.0

IPad

iPad mini 4 [iPad5,1] (A1538) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 4 [iPad5,2] (A1550) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 3 [iPad4,7] (A1599) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 3 [iPad4,8] (A1600) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 3 [iPad4,9] (A1601) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 2 [iPad4,4] (A1489) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 2 [iPad4,5] (A1490) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 2 [iPad4,6] (A1491) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 1 [iPad2,5] (A1432) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 1 [iPad2,6] (A1454) : 9.2.1 , 9.2
iPad mini 1 [iPad2,7] (A1455) : 9.2.1 , 9.2
iPad Pro [iPad6,7] : 9.2.1 , 9.2
iPad Pro [iPad6,8] : 9.2.1 , 9.2
iPad Air 2 [iPad5,3] (A1566) : 9.2.1 , 9.2
iPad Air 2 [iPad5,4] (A1567) : 9.2.1 , 9.2
iPad Air [iPad4,1] (A1474) : 9.2.1 , 9.2
iPad Air [iPad4,2] (A1475) : 9.2.1 , 9.2
iPad Air [iPad4,3] (A1476) : 9.2.1 , 9.2
iPad 4 [iPad3,4] (A1458) : 9.2.1 , 9.2
iPad 4 [iPad3,5] (A1459) : 9.2.1 , 9.2
iPad 4 [iPad3,6] (A1460) : 9.2.1 , 9.2
iPad 3 [iPad3,1] (A1416) : 9.2.1 , 9.2
iPad 3 [iPad3,2] (A1403) : 9.2.1 , 9.2
iPad 3 [iPad3,3] (A1430) : 9.2.1 , 9.2
iPad 2 [iPad2,1] (A1395) : 9.2.1 , 9.2 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3
iPad 2 [iPad2,2] (A1396) : 9.2.1 , 9.2 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3
iPad 2 [iPad2,3] (A1397) : 9.2.1 , 9.2 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3
iPad 2 [iPad2,4] (A1395) : 9.2.1 , 9.2
iPad : 5.1.1 (Tên Lửa) , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3 , 4.2.1 , 3.2.2 , 3.2.1 , 3.2

iPod

iPod touch (6th generation) : 9.2.1 , 9.2
iPod touch (5th generation) : 9.2.1 , 9.2
iPod touch (4th generation) : 6.1.6 , 6.1.5 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3 , 4.2.1 , 4.1 (8B118) , 4.1 (8B117)
iPod touch (3rd generation) : 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3 , 4.2.1 , 4.1 , 4.0.2 , 4.0 , 3.1.3 , 3.1.2 , 3.1.1 (7C146) , 3.1.1 (7C145)
iPod touch (2nd generation) : 4.2.1 , 4.1 , 4.0.2 , 4.0 , 2.2.1 , 2.2 , 2.1.1

Apple TV

Apple TV 4rd generation [AppleTV5,3] (A1625) : 9.1
Apple TV 3rd generation [AppleTV3,1] (A1427) : 7.2 , 7.1 , 5.3
Apple TV 3rd generation [AppleTV3,2] (A1469) : 7.2 , 7.1
Apple TV 2nd generation [AppleTV2,1] (A1378) : 6.2.1 , 5.3

Pangu


Pangu9 1.2.0 (For iOS 9.0 -> 9.0.2) : Windows (Link dự phòng : Fshare)
Pangu9 1.0.0 (For iOS 9.0 -> 9.0.2) : Mac OS X (Link dự phòng : Fshare)

Pangu8 1.2.1 (For iOS 8.0 -> 8.1) : Windows (Mirror)
Pangu8 1.0.0 : Mac OS X (Mirror)

Pangu 1.2.1 (For iOS 7.1 -> 7.1.2) : Windows (Mirror 1 , Mirror 2)
Pangu 1.2.0 : Mac OS X (Mirror)

PP越狱

PP越狱 2.0 (For iOS 8.1.3 - 8.4) : Windows , Mac OS X
PP越狱 1.0 (For iOS 8.0 - 8.1.2) : Mac OS X

TaiG

TaiG 2.4.5 (For 8.1.3-8.4) : Windows (Mirror)
TaiG 1.1.0 (For 8.1.3-8.4) : Mac OSX
TaiG 1.3.0 (For 8.2 Beta 1 - Beta 2) : Windows (Mirror)
TaiG 1.2.1 (For iOS 8.0 - 8.1.2) : Windows (Mirror)

p0sixspwn

p0sixspwn 1.0.8 : Mac OS X (Dự phòng : 1) , Windows (Dự phòng : 1 , 2)

evasi0n

evasi0n7 1.0.7 (iOS 7.0 - 7.0.6) : Mac OS X (Mirror) , Windows (Mirror)
evasi0n 1.5.3 (iOS 6.0 - 6.1.2) : Linux , Mac OS X , Windows

redsn0w

redsn0w 0.9.15b3 : Mac OS X (Mirror 1 , Mirror 2) , Windows (Mirror 1 , Mirror 2)
redsn0w 0.9.14b2 : Mac OS X , Windows
redsn0w 0.9.12b2 : Mac OS X , Windows
redsn0w 0.9.12b1 : Mac OS X , Windows
redsn0w 0.9.6rc16 : Mac OS X , Windows
redsn0w 0.9.6rc12 : Mac OS X , Windows
redsn0w 0.9.4 : Mac OS X , Windows

Absinthe

Absinthe 2.0.4 : Linux (Mirror) , Mac OS X (Mirror), Windows (Mirror)
Absinthe 0.4 : Linux , Mac OS X , Windows

sn0wbreeze

sn0wbreeze : 2.9.14 (Mirror), 2.9.6 , 2.9.4

iREB

iREB : Mac OS X (Mirror) , Windows (Mirror 1 , Mirror 2)

iFaith

iFaith : 1.5.9 (Mirror)


iTunes

iTunes 12.3.2 (x64) : Apple
iTunes 12.3.2 (x64 Older Video Cards) : Apple
iTunes 12.3.2 : Apple
iTunes 12.2.2 (x64) : Apple
iTunes 12.2.2 (x64 Older Video Cards) : Apple
iTunes 12.2.2 : Apple
iTunes 12.1.2 (x64) : Apple , Tên Lửa
iTunes 12.1.2 (x64 Older Video Cards) : Apple , Tên Lửa
iTunes 12.1.2 : Apple , Tên Lửa
iTunes 12.0.1 (x64) : Fshare , Apple
iTunes 12.0.1 : Tên Lửa , Fshare , Apple
iTunes 11.4 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.4 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.3.1 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.3.1 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.3 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.3 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.2.2 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.2.2 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe (Mirror)
iTunes 11.2 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.2 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.1.5 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.1.5 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.1.4 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.1.4 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.1.3 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.1.3 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.1.2 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.1.2 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.1.1 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.1.1 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.1 (x64) : https://secure-appldnld.apple.com/iT...nes64Setup.exe
iTunes 11.1 : https://secure-appldnld.apple.com/iT...TunesSetup.exe
iTunes 11.0.5 (x64) : http://www.mediafire.com/?kal3i74b71s3s91 (Tên Lửa)
iTunes 11.0.5 : http://www.mediafire.com/?rkvnsuvqwjppdgb (Tên Lửa)
iTunes 11.0.4 (x64) : http://www.mediafire.com/?1r8ieay8qmry6ot
iTunes 11.0.4 : http://www.mediafire.com/?38x1jbf7v5wd4fa
iTunes 11.0.3 (x64) : http://www.mediafire.com/?nnq488oj78sgm7u
iTunes 11.0.3 : http://www.mediafire.com/?9ugphvhs28j2stu
iTunes 10.7 (x64) : http://www.mediafire.com/?v8p1z79nn585nyf
iTunes 10.7 : http://113.171.224.246/videoplayer/i...&ich_u_n_i_t=1


iTools

iTools 3 : 3.2.1.0ELink dự phòng)
iTools 1.8.4.9 : 1.8.4.9E
iTools Pro for Mac : 1.2.0
iFunBox

iFunBox for Windows v3.0 : http://dl.i-funbox.com/ifunbox_setup.exe?_=7/8/2015
iFunBox for Windows Classic : http://dl.i-funbox.com/ifunbox_classic.zip
iFunBox 2014 : http://dl.i-funbox.com/ifunbox2014_setup.exe
iFunBox for Mac v1.7 : http://dl.i-funbox.com/mac/ifunboxmac.dmg?10/7/2015.dmg


SemiRestore

SemiRestore8 1.0.4 [For iOS 5.0-8.4] : Windows (Link dự phòng : TENLUA)
SemiRestore8 1.0.4 [For iOS 5.0-8.1.2] : Linux
SemiRestore8 1.0.3 [For iOS 5.0-8.1.2] : Windows , Linux
SemiRestore7 1.0.6 [For iOS 5.0-7.1.2] : Windows , Linux
Semi-Restore 1.0.4 [For iOS 5.1-6.1.5] : Windows (Mirror)

TinyUmbrella

TinyUmbrella 7.12.00 : Mac OS X , Windows

Post a Comment

Previous Post Next Post