Tìm pass giới hạn cực nhanh chỉ trong 5-7 giây Không cần JAILBREAK

Đây là bài viết hướng dẫn cách tìm pass giới hạn trên iPhone cực nhanh mà không cần jailbreak iphone của bạn.
Bước 1 : Các bạn nên backup iphone lại bằng itune.

Bước 2 : Tải file Ibackupbot - Link tải

Key ibackupBOOt : link tải

Bước 3 : Mở ibackupbot . Vào HomeDomains/Libary/Preferences/com.apple.restrictionspassword.plist
Copy(sao chép) 2 dòng gạch vàng.

Bước 4 : Bạn vào  IOS Pass Gioi Han BruteForce  dán thông tin và decrypt. Đây là code brute force pass giới hạn nhanh nhất từ trước giờ. Thời gian decrypt pass số lớn hay số nhỏ chỉ khoảng 5-7 giây là được.

Post a Comment

Previous Post Next Post