Android USB Drivers cho Windows, Mac
Khi kết nối các điện thoại Android tới máy tính bạn cần phải cài Driver trên máy tính thì chiếc máy tính mới có thể nhận biết được thiết bị của bạn.
Download Android USB Drivers cho Windows, Mac

SamsungDownload Link 1 | DownloadLink 2 hoặc Download Samsung KIES( Windows/Mac).
Hoặc bạn có thể cài theo từng thiết bị cụ thể bằng cách vào trang LG website -> Search for product -> Resources -> Download driver.


SONY: Sony offers USB driver cho Windows và Mac.

HTC MediaPad 10 FHD : DownloadDrivers.
USB Drivers cho các dòng máy china : link tải

Post a Comment

Previous Post Next Post