Cách bật chế độ usb debugging trên điện thoại android

Nếu bạn đang sử dụng Android và thường xuyên cài đặt các bản ROM mới nhất thì việc bật chế độ USB Debugging trên điện thoại Android là việc rất cần khi thực hiện. USB Debugging là chế độ được kích hoạt khi bạn kết nối điện thoại Android tới máy tính thông qua cổng USB.


Dưới đây là hướng dẫn bật chế độ USB Debugging trên điện thoại Android.
Bật chế độ USB Debugging trong Android 4.2

Bước 1 - Vào Settings -> About phone.

Bước 2 - Nhấn liên tiếp 7 lần vào ô “Build number” khi xuất hiện dòng thông báo “You are Developer” là được.

Bước 3Sau đó vào Settings -> Applications -> Development và bật USB Debugging cho bất cứ thành phần nào mà bạn muốn.


Hướng dẫn bật chế độ "Gỡ lỗi USB" OPPO
Chế độ này thường bị ẩn đi, các bạn kích hoạt theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào "Cài đặt" -> "Giới thiệu về điện thoại"


Bấm vào "Khác"


Kích liên tiếp vào dòng "Số phiên bản"


Cho đến khi hiện thông báo "Bạn đã là nhà phát triển"


Quay lại "Cài đặt" -> Kích vào dòng "Khác" ở dưới cùng.


Bấm "Tùy chọn nhà phát triển"


Kích vào "Gỡ lỗi USB" là các bạn đã hoàn thành rồi nhé!

Post a Comment

Previous Post Next Post