Hướng dẫn Việt Hóa Rom cho android

Nguyên lý Việt hoá như sau:
- Việt hoá có nghĩa là thêm tiếng Việt vào bản ROM khi ROM không có sẵn tiếng Việt.
- Android được cấu tại bới các file ứng dụng có đuôi .apk (Cũng như các app cài từ trên market thôi). Ngay cả setting hay màn hình home thì đều là các file apk hết.
- Vậy muốn có tiếng Việt trong ROM thì mình sẽ add tiếng Việt vào tất cả các file apk trong hệ thống. Add xong file nào thì phần đó sẽ hiện ra tiếng Việt, file nào chưa add thì vẫn là tiếng Anh (Các bản ROM mà nữa anh nửa Việt là chưa Việt hoá hết các app đó thôi).


Các app hệ thống nằm ở đâu:

- Để có thể lấy các app hệ thống ra Việt hoá thì mình phải root được máy. Sau khi root máy bạn dùng phần mềm Root Explorer để truy cập vào các file hệ thống. Bạn sẽ tìm thấy các app hệ thống trong thư mục system/app. Trong đó có tất cả các file như setting, phone, contact ...
- Các bạn muốn Việt hoá phần nào thì copy app đó ra máy tính để Việt hoá nhé. Ban đầu thì hay Việt hoá phần setting trước. Khi đó vào phần setting sẽ có tiếng Việt. tiện cho việc cài đặt điện thoại

Sau khi copy một app ra máy tính thì làm thế nào để thêm tiếng Việt?

Có nhều cách để thêm tiếng Việt, mình sẽ giới thiệu cách mình hay dùng, như sau:
B1. Dùng phần mềm xUltimate 2.4.2 để lôi hết app và file framework ra máy tính (thay vì copy = tay). Nên dùng xUltimate vì sau này còn phải dùng công cụ này để Deodex (Vấn đề Deodex sẽ nói sau)
Link down: link tải
- Cắm ĐT vào máy tính với chế độ USB debugging.
- Chạy file main.exe, chọn 1 để lấy các app ra, sau đó chọn 2 để lấy các file framework
- Các app sẽ được lưu vào thư mục origi_app, frame được lưu vào thư mục origi_frame


Vậy là có các app rùi nhé. Giờ xử lý sao với các .apk đây???

B2. Dùng công cụ apktool để bung các file .apk thành thư mục mà mình có thể add tiếng Việt vào.
Bao giờ cũng nên add tiếng Việt cho file framework-res.apk đã nhé, sau khi add tiếng Việt cho framework-res.apk bạn sẽ thấy lựa chọn tiếng Việt trong phần Setting>Language

- Link download: tải ở đây

- Copy file framework-res.apk trong thư mục origi_frame (bước 1) vào thư mục apktool nhé
- Giữ shift chuột phải trong phần trống của thư mục apktool và chọn open window command here (Mở cửa sổ cmd để gõ lệnh).
- đáng lệnh bung file sau: apktool d framework-res.apk

- Sau khi bung không có lỗi gì thì ta được 1 folder có tên là framework-res


Vậy là xong phần bung file, bây giờ đến việc add tiếng Việt và đóng gói.

B3. Dùng công cụ ApkManager để đóng gói. Các bạn có thể đóng gói bằng Apktool ở B2, nhưng mình thì hay dùng ApkManager. Nên dùng cả 2 tool vì nhiều khi tool này lỗi thì còn biết tool kia để vọc
- Link down: link tải

- Copy file framework-res.apk vào thư mục ApkManager/place-apk-here-for-modding
- Copy folder framework-res vào thư mục ApkManager/projects và thêm đuôi .apk vào thư mục này
- Thêm tiếng Việt như sau: mở thư mục: ApkManager/projects/framework-res.apk/res . Tạo 1 folder có tên là values-vi-rVN
- Đóng gói lại bằng cách sau: Chạy file Script.bat trong ApkManager chọn 11 để đóng gói. Chọn y 2 lần khi được hỏi. sau khi chọn y 2 lần thì nó sẽ chạy tiếp khi nào nó dừng lại và hiện "press any key to continue" thì xóa file resources.arsc trong thư mục ApkManager/keep. Sau đó mới nhấn enter để tiếp tục. Vậy là đóng gói xong

B4. Lấy file unsignframework-res.apk trong thư mục ApkManager/place-apk-here-for-modding cho vào bộ nhớ máy. Dùng Root Explorer để copy file này vào system (nhớ là copy vào system đã nhé).
- Dùng RE đổi tên file thành framework-res.apk, sau đó set permision như sau: cột đầu tích hết, cột 2 tích cái trên cùng, cột 3 không tích gì.
- Move file mới tạo vào thư mục System/framework, chọn ghi đè. Vậy là xong.

1 Comments

  1. add nhiều bước vậy mới làm lần đầu chưa quen bị lỗi thì có sao k cho đt đó k

    ReplyDelete
Previous Post Next Post