Các phần mềm thu phí đang miễn phí ngày 08 tháng 11

 MDScan + OCR

Thông tin về ứng dụng này:

Tất cả quá trình xử lý hình ảnh chỉ được thực hiện trên thiết bị của bạn! Không có tài liệu nào sẽ trực tuyến mà không có mong muốn của bạn!Link tải : Chplay


Spirits Wave EVP Scanner


Thông tin về ứng dụng này

Spirits Wave là một hệ thống tất cả trong một mạnh mẽ để giao tiếp với linh hồn. Nó cho phép bạn dễ dàng nắm bắt và ghi lại Hiện tượng giọng nói điện tử (EVP) trong quá trình điều tra huyền bí, công việc tâm linh và các hoạt động liên quan khác của bạn.Nó cung cấp cho bạn các phương pháp ITC hiệu quả nhất: EVP Sound Waves + Spirit Box với một số kênh + máy ghi âm và khả năng sử dụng máy ảnh và đèn flash trong các phiên của bạn.

Lini tải: Chplay

Post a Comment

Previous Post Next Post