Khoá học lập trình Website chuyên sâu (miễn phí)

 1. Đối tượng phù hợp: sinh viên, thực tập viên lập trình Web.
 2. Yếu tố cần thiết: hoàn thành khoá cơ bản.
 3. Kiến thức nắm bắt:


 • MVC
 • OOP
 • Framework
 • Git
 • Những gì cần biết khi đi làm

4.Công nghệ áp dụng:

 • PHP, Laravel, những package mình hay dùng
 • MySQL
 • JavaScript, jQuery

5. Mục tiêu: junior và senior, mức lương khởi điểm từ 5 triệu đổ lên, nói không với thực tập.

6. Thời gian: 8 giờ tối mỗi thứ 3,5,7 (kể cả ngày lễ, nếu vẫn còn FA)

Link Server Discord

https://discord.gg/8G39DeVhDX

Link khoá học miễn phí

https://j2teamnnl.teachable.com/courses

Link tổng hợp câu hỏi từ livestream

https://j2c.cc/j2school-qa

Nguồn : J2TEAM Community

 Tác giả : Nguyễn Nam Long 

Post a Comment

Previous Post Next Post