Hướng dẫn tải ứng dụng, cài đặt app Android APK trên Windows 11

Microsoft vừa phát hành bản trải nghiệm ứng dụng Android trên Windows 11. Trải nghiệm này được cung cấp bởi Hệ thống Windows dành cho Android. Trong bản phát hành xem trước, bạn sẽ có thể cài đặt bộ sưu tập 50 ứng dụng được quản lý có sẵn thông qua Amazon App Store. Và đây có hướng dẫn bạn có thể tải bất kỳ ứng dụng Android nào trên Windows 11. 1. Hướng dẫn bật Hệ thống con Windows dành cho Android trên PC chạy Windows 11.
 2. Tới cụ nền tảng Android SDK trang. ở đây
 3. Tải xuống và giải nén Download SDK Platform-Tools for Windows
 4. Khởi chạy Hệ thống con của Windows cho Android và bật Chế độ nhà phát triển.
 5. Vui lòng ghi lại địa chỉ IP được hiển thị trên Hệ thống con của Windows cho Android. Nếu địa chỉ IP không có ở đó, vui lòng nhấp vào Làm mới.
 6. Bây giờ, khởi chạy Terminal và điều hướng đến thư mục Công cụ nền tảng SDK đã giải nén mà bạn đã tải xuống.
 7. Tải xuống APK bạn muốn tải xuống từ internet và đặt nó vào thư mục Công cụ nền tảng SDK.
 8. Trong Terminal, vui lòng nhập lệnh sau. Vui lòng sử dụng địa chỉ IP mà bạn đã ghi chú ở Bước 5:
 9. .\adb.exe connect 127.0.0.1:58526
 10. Sau khi kết nối thành công, vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt APK đã tải xuống.
 11. .\adb.exe install ‘apkname.apk‘
 12. Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể thấy ứng dụng cài đặt trong menu Bắt đầu.

Lưu ý: Không phải tất cả APK Android sẽ hoạt động trên Windows 11 vì một số APK trong số đó yêu cầu Dịch vụ của Google Play.


Post a Comment

Previous Post Next Post