Cách thay đổi múi giờ bằng Command Prompt trên Windows 11.

Khi bạn cần thiết lập múi giờ trong hệ điều hành Windows nhưng bị ẩn thanh Time zone, bằng vài cách lướt trên mạnh hướng dẫn, nhưng ko tài nào chỉnh được. Thì bạn có thể sử dụng tiện ích dòng lệnh đơn giản tzutil.exe (Windows Time Zone Utility). Đầu tiên, công cụ này được phát triển thời Windows 7. Tệp thực thi của tiện ích được lưu trữ trong thư mục % WINDIR% \ System32.

Thực ra, là mình có demo thử bản win 11 mới, nhưng vấn đề múi giờ nó ẩn, không thể điều chỉnh được, nên mò mãi mới có cách sử dụng command Prompt bằng lệnh như sau :

1: Mở Command Prompt (CMD) với tư cách là Quản trị viên: nhấn nút window gõ CMD và làm như hình. 2: Tìm ra múi giờ hiện tại bằng lệnh Tzutil

Để xem múi giờ nào đang được chọn trên máy của mình, trên CMD,bạn nhập tzutil /g và nhấn Enter. 3: Liệt kê mọi múi giờ với tên và mã định danh của chúng ( mấy bạn ở vùng khác không phải ở time zone +7 thì check như này, còn ở Time zone + 7 coi bước 4.

tzutil /l và nhấn Enter. Lệnh này sẽ hiển thị tất cả các múi giờ có sẵn:


Sau khi đã xác định đình được mã của vùng bạn đang ở, như chúng ta ở Việt Nam thì sử dụng múi giờ +7 còn. bạn nào ở các vùng khác. + 2 hay -2 thì xem cách 4 nha.

4: Để đặt múi giờ với thời gian đúng với time zone của bạn.

tzutil /s "Time Zone" trên dòng lệnh và nhấn Enter. Thay  "Time Zone" ghi múi giờ bạn cần.


Ví dụ: chúng tôi muốn đặt múi giờ (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta SE Asia Standard Time.
Nhập lệnh tzutil /s "SE Asia Standard Time" và nhấn Enter. ( bạn nào ở Việt Nam, copy dòng đó enter cho nhanh) vậy là xong. Post a Comment

Previous Post Next Post