Phần mềm Auto Qr & Barcode Scanner Pro

Auto Qr & Barcode Scanner Pro, Những thay đổi chính trong phiên bản này:
- Tính năng không giới hạn và hỗ trợ cao cấp

Liên hệ với Người quản lý hỗ trợ: mstjornaakhter@gmail.com

Auto Qr & Barcode Scanner Pro là công cụ Qr & Barcode Scanner tự động, Qr & Barcode Scanner trên điện thoại tốt nhất cho Android.

Tải xuống Auto Qr & Barcode Scanner Pro ngay bây giờ, bạn có thể Scanne bất kỳ mã Qr và mã vạch nào. Auto Qr & Barcode Scanner là tự động và rất đáng tin cậy. Auto Qr & Barcode Scanner rất dễ sử dụng.

Có rất nhiều chức năng cho Máy quét mã vạch & Qr tự động, tất cả những gì bạn cần là có trong ứng dụng Máy quét mã vạch Qr này

Chức năng:

- Mã QR VÀ Mã vạch với Máy ảnh
- Tải lên hình ảnh QR
- Tạo mã QR
- Tạo mã vạch
- Dễ sử dụng
- Quét tức thì
- Không cần kết nối Internet để quét mã QR hoặc mã vạch
- Hỗ trợ đèn pin
- Quét lịch sử đã lưu.

Link tải : ở đây

Post a Comment

Previous Post Next Post