Bài 7 : TryHackMe (MEDIUM) Develpy CTF Walkthrough

Lợi dụng lỗ hổng của python2 để tạo shell cho chính mình. Thông tin về lỗ hổng: https://bit.ly/2Pd1O8Z Link phòng chơi: https://tryhackme.com/room/bsidesgtdevelpyPost a Comment

Previous Post Next Post