Hướng dẫn cài Chplay cho các máy china nội địa.

Hướng dẫn cài Chplay cho các máy china nội địa.đây là apk cài đặt dịch vụ của google dành cho các máy china nội địa, những bạn nào đang sử dụng các máy này, có thể tải về cài đặt theo thứ tự mà mà đã gi ở trong file rồi. và nhớ coi phần chú ý dưới nha.
Các bạn sao chép, hoặc tải về, sử dụng Apps Manager của máy, và lần lượt cài các file có số thứ tự từ 1-6 nha

Note : khi cài sẽ có hiện thông báo  Abandondownlad...
chọn Abandon nha.
pass giải nén : meovatandroid.com

Post a Comment

Previous Post Next Post