Chia sẻ nền tảng học an ninh mạng : Bài 1 : TryHackMe : Cài đặt

TryHackMe là gì ?
TryHackMe là một nền tảng trực tuyến dạy về An ninh mạng thông qua các phòng thí nghiệm ảo thực hành.

  • Trong playlist này sẽ hướng dẫn: (hiện tại)
  • Cách setup máy ảo để tham gia (Kali Linux)
  • Cách brute-force thư mục website bằng gobuster
  • Sử dụng nmap để scan hệ thống
  • Sử dụng php-reverse-shell để chiếm quyền điều khiển máy tính
  • Lợi dụng SUID để chiếm quyền root
  • Sử dụng hydra để brute-force mật khẩu user
  • Sử dụng john để crack mật khẩu file

TryHackMe 1 : Cài đặt

đây là Profile của bạn ấy và cũng mới có học lớp 10 thôi :D


tryhackme.com/p/phamleduy04?,
https://www.facebook.com/leduy2004


TryHackMe: https://tryhackme.com/
Link tải VMware (trang chủ): https://bit.ly/30PUabp
Key VMware (tham khảo từ kênh Chu Đặng Phú): https://bit.ly/2BbPvpC
Kali Linux (trang chủ): https://www.kali.org/downloads/

Post a Comment

Previous Post Next Post