Bài 6 TryHackMe: [MEDIUM] Mr Robot CTF Walkthrough

Xin chào các bạn, hôm này mình xin giới thiệu cho các bạn video Wonderland Walkthrough
Chúng ta sẽ học cách lọc từ điển, sử dụng hashcat để crack hash, tạo 1 plugin wordpress giả để lấy quyền truy cập và sử dụng nmap để chiếm root.

Post a Comment

Previous Post Next Post