Đọc Mã Giới Hạn Từ Ios 7.1.2 -> 9.3.

Thấy nhiều ban cũng đang thắc mắc và quan tâm nhiều trong khi đó có một vài trang Web Read code nhưng hơi lâu nay mình viết cái Tool nhanh gọn lẹ để anh em dễ thao tác.
Qúa trình thực hiện ta dùng Itunes backup và mở Tool đọc mã giới hạn chọn file vừa backup và nhấn để Tool dò code.

Link tải ver 1
              : link drive google 
              : link  fshare
              : link mediafire

video hướng dẫn ver 1


Video hướng dẫn ver 2

Link tải ver 2 update : link Fshare

Post a Comment

Previous Post Next Post