Hướng dẫn và thảo luận Build Root và Delete setup.app cho iphone

Nhằm hướng tới mục đích chung cho cho các vọc sỹ mobile Nay mình hướng dẫn này và muốn cùng các bạn thảo luận về Build Rom lấy quyền Root trên iPhone 4S Chip A5 và xóa setup.app để Bypass iCloud và restore không bắt đăng nhập TK iCloud.


Not : Những máy iPhone 4S bị iCloud ẩn cũng làm theo cách này.
Lấy quyền Root xong đóng gói và Restore = Pangu tick chọn Keep Data, nếu Restore = iTunes sẽ lỗi 14.
Để vượt lỗi 14 ACE có thể nghiên cứu thêm lấy setup.app từ máy khác có iCloud máy trước đó đang sử dụng bình thường.

1. Đổi tên FW iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw Sang iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.zip
2. Kéo thả file 058-09779-017.dmg ra Desktop

Hướng dẫn và thảo luận Build Root và Delete setup.app cho iphone

3. Mở Tools iDecryptIt lên chúng ta nhập key và click Select Input File >>> File ngoài Desktop >>> Rồi ấn iDecryptIt và đợi.

Hướng dẫn và thảo luận Build Root và Delete setup.app cho iphone

4. Key Update RamDisk iPhone 4S FW 8.1.2

5. Tools đang tiến trình chạy.

Hướng dẫn và thảo luận Build Root và Delete setup.app cho iphone

6. Mở Tool TransMac. Mở File 058-09779-017_decrypted.dmg ngoài Desktop

Hướng dẫn và thảo luận Build Root và Delete setup.app cho iphone

7. Vào Applications >>> Xóa Folder Setup.app

Hướng dẫn và thảo luận Build Root và Delete setup.app cho iphone
BÂY GIỜ KÉO THẢ FILE ĐÃ Root VÀO FW.zip và Rename FILE iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.zip THÀNHiPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw

Post a Comment

Previous Post Next Post