Android không bắt được wifi và cách khắc phục

Sau đây mình xin trình bày một số nguyên nhân dẫn tới việc thiết bị Android của bạn không bắt được Wifi và các khắc phục, sử lỗi wifi cho Android.


1. Thiết bị Android của bạn không thể tìm thấy mạng Wifi.


- Nguyên nhân : Có thể do mạng wifi muốn kết nối là mạng Ad-hoc, hoặc mạng wifi đó đã được ẩn vì một số lý do nào đó.
- Cách khắc phục :
* Đối với các mạng Wi-Fi Ad-hoc thì bạn có thể tải file : wpa_supplicant mod về, sau đó giải nén ra và chép vào thẻ nhớ hay bộ nhớ của điện thoại.
+ Tải và cài đặt ứng dụng root explorer
+ Tắt wifi trên thiết bị Android của bạn đi, sau đó mở Root Explorer : System/bin/ và chép file wpa_supplicant lưu vào đâu đó để đề phong bất chắc.
+ Bận nhấn vào R/O ở bên phải góc trên màn hình Root Explorer. Tiến hành chép wpa_supplicant mà bạn đã download ở trên và ghi đè file vào thư mục System/bin. Sau đó restart lại máy và hưởng thụ

* Đối với các wifi ẩn thì bạn cần mở Wi-Fi Settings ra rồi vào Add a network manually, nhập các thông số SSID, mật khẩu chính xác để có thể truy cập vào mạng wifi ẩn.2. Kết nối wifi trên Android thường xuyên bị ngắt.Nguyên nhân : Đây có thể phần lớn là do các trình tiết kiệm pin trên Android đã tự tắt wifi đi với mục đích tiết kiệm pin cho máy của bạn khi máy rời vào trạng thái ngủ đông.

Cách khắc phục : Bạn vào Advance trong Wi-Fi Settings và chọn Keep Wi-Fi on during sleep, sau đó tích chọn Always

3. Kết nối tới Wifi nhưng không kết nối được internet.

                                                     

Nguyên nhân : Có thể do cấu hình DNS sai, hoặc địa chỉ IP hay gateway chưa đúng.
Cách khắc phục : bạn nên dùng 1 thiết bị khác để test xem mạng wifi đã thực sự ok hay chưa. Nếu vào được mạng thì bạn kiểm tra lại các thông số như DNS, IP, gateway…

4. Bị lỗi lặp đi lặp lại quá trình bắt wifi.
                                                 

Nguyên nhân : Nguyên nhân chính là có thể hệ điều hành Android đã sinh ra lỗi này. Thiết bị Androidnhận được địa chỉ IP, sau đó kết nối thành công, lại ngắt kết nối, rồi lại tìm địa chỉ IP mới…. Cứ thế tạo thành một vòng lặp..

Cách khắc phục : Bạn có thể sử dụng một ứng dụng Wi-Fi Fixer để fix lỗi này. ứng dụng này sẽ giúp bạn reset lại toàn bộ file driver wifi trên Android. Bạn cũng có thể đặt 1 địa chỉ IP tĩnh cho thiết bịAndroid của mình.

Post a Comment

Previous Post Next Post