(Phần mềm ) LG Lockscreen Optimus Pro (không quảng cáo)

LG Optimus Lockscreen là một ứng dụng khóa màn hình mà làm cho màn hình khóa điện thoại của bạn trông giống hệt như dòng LG Optimus và một hiệu ứng của riêng G2, bao gồm Particle effect; Crystal effect; Dewdrop effect; Ripple effect; WhiteHole effect; hiệu quả là rất tuyệt đẹp và mịn, đơn giản và thiết thực!Giới thiệu: 


Hiệu ứng 3D DewDrop yêu cầu thiết bị phải ROOT, nếu thiết bị của bạn không được ROOT, hiệu ứng sẽ không hoàn hảo.

Lưu ý: Để ngăn chặn màn hình khóa mặc định (mở khóa 2 lần), cho phép LG Optimus Lockscreen, và chọn màn hình khóa hệ thống là "Không."

Phiên bản này (Tạm gọi là Pro) mình đã Mod lại không còn quảng cáo.

Yêu cầu : 4.0 trở lên. 
Một số hiệu ứng cần root. Gỡ bỏ phiên bản đang dùng trong máy trước khi cài và khởi động lại máy sau khi cài.
Khi tải về vui lòng bỏ đuôi .pv để cài đặt. Ví dụ App123.Apk.PV rename thành App123.Apk 
Khi tải về vui lòng bỏ dấu tích ở "Use download manager" để tránh tải về tập tin exePost a Comment

Previous Post Next Post