Hướng dẫn ROOT và UNROOT Samsung Galaxy ACE S5830i Android 2.3.6​

CHUẨN BỊ
1. Tải về tin update.zip và unroot.zip

2. Chép 2 tập tin update.zip và unroot.zip vào thư mục gốc của thẻ nhớ

ROOT

1. Tắt nguồn điện thoại

2. Sau khi máy tắt hoàn toàn thì nhấn giữ phím Tăng âm lượng + Phím Home + Phím nguồn cho s5830i còn S5830 các bạn sử dụng phím Home với Nguồn nhé

3. Khi màn hình khởi động hiện lên như hình thì thả 3 phím ra

Hình 1
4. Sau đó nó sẽ xuất hiện màn hình Android system recovery như hình sau
Hình 2
LƯU Ý: 
Để di chuyển con trỏ đi lên: Nhấn phím VOLUME + (Phím tăng âm lượng)
Để di chuyển con trỏ đi xuống: Nhấn phím VOLUME - (Phím giảm âm lượng)
Để chọn: Nhấn phím HOME

5. Chọn apply update from sdcard (xem hình)
Hình 3

6. Chọn tập tin update.zip

Hình 4

7. Đợi quá trình hoàn tất thì chọn reboot system now

Hình 5


Khi khởi động lên vào menu chính nếu thấy logo Superuser (xem hình 6) thì có nghĩa máy đã root thành công
hình 6

UNROOT
Thao tác tương tự như ROOT nhưng lần này bạn sẽ chọn tập tin unroot.zip

Post a Comment

Previous Post Next Post